top of page

Służące jako przeszkody. Doskonale sprawdzają się w grach takich jak paintball, laser tag, archery tag. Figury mają różne kształty.

bottom of page